Beviljade anslag 2019

Under 2019 har Stiftelsen beviljat 4,5 miljoner kronor i anslag.

Bidrag har lämnats till framställande av nya rättsvetenskapliga verk. Fortsatt bidrag har lämnats till ett flertal arbeten samt till tryckningsbidrag och mindre anslag.

Totalt 77,2 miljoner kronor

Från bildandet 1947, har 77,2 miljoner kronor beviljats i anslag och stipendier.

Wallenbergstiftelserna

Under 2019 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.