Beviljade anslag 2020

Under 2020 har Stiftelsen beviljat 2,8 miljoner kronor i anslag.

Bidrag har lämnats till framställande av nya rättsvetenskapliga verk. Fortsatt bidrag har lämnats till ett flertal arbeten samt anslag till en post-dok tjänst.

Totalt 80 miljoner kronor

Från bildandet 1947, har drygt 80 miljoner kronor beviljats i anslag och stipendier.

Wallenbergstiftelserna

Under 2020 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt närmare 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.