Beviljade anslag 2021

Under 2021 har Stiftelsen beviljat 3 miljoner kronor i anslag.

Bidrag har lämnats till framställande av nya rättsvetenskapliga verk. Fortsatt bidrag har lämnats till ett flertal arbeten samt anslag till en post-dok tjänst.

Drygt 83 miljoner kronor

Från bildandet 1947, har drygt 83 miljoner kronor beviljats i anslag och stipendier.

Wallenbergstiftelserna

Under 2021 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 1,8 miljarder (2020: 2,4) kronor i anslag. 2021 års anslag har påverkats av den pågående pandemin och därmed minskad avkastning. Den långsiktiga anslagsnivån om årliga drygt 2,6 miljarder kronor planeras kunna återställas inom de närmaste åren.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.