Beviljade anslag 2022

Under 2022 har Stiftelsen beviljat drygt 4,4 miljoner kronor i anslag.

Bidrag har lämnats till framställande av nya rättsvetenskapliga verk och fortsatt bidrag har lämnats till ett flertal arbeten samt två anslag till postdoktjänster.

Totalt 88 miljoner kronor

Från bildandet 1947, har närmare 88 miljoner kronor beviljats i anslag och stipendier.

Wallenbergstiftelserna

Under 2022 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,6 miljarder kronor i anslag. 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.