Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak tillkomsten av rättsvetenskapliga verk samt finansierar postdoktjänster.

 

Stiftelsen

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning, SRF, tillkom 1995 genom en ombildning av Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, IRF.

Sedan Institutets bildande har närmare 98 miljoner kronor beviljats i anslag varav, efter Stiftelsens grundande, 82 miljoner kronor till olika stipendier och projekt.