Stiftelsen

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning, SRF, tillkom 1995 genom en ombildning av Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, IRF.

Institutet grundades 1947 genom en donation av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till hedrande av bröderna Knut Agathon Wallenbergs och Marcus Laurentius Wallenbergs minne.

Totalt närmare 98 miljoner kronor

Från bildandet 1947, har närmare 98 miljoner kronor beviljats i anslag och stipendier

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, IRF, utgör en del av Stiftelsen. Institutets uppgift är att tillgodose Stiftelsens ändamål att främja tillkomsten av rättsvetenskapliga verk.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder kronor i anslag. 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.

 

#f8f7f4

Styrelsen

Stiftelsens styrelse fattar beslut om anslag och policy medan Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning och dess angelägenheter sköts av Institutets styrelse.

Styrelsen för Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

Marcus Wallenberg, ordförande
Dick Lundqvist, verkställande ledamot                              
Johan Hirschfeldt, ledamot

Styrelsen för Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning

Johan Hirschfeldt, ordförande
Dick Lundqvist, verkställande ledamot
Teresa Simon Almendal, ledamot
Torbjörn Andersson, ledamot
Mia Rönnmar, ledamot
Emelie Bonnier, adjungerad