Stiftelsen

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning, SRF, tillkom 1995 genom en ombildning av Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, IRF.

Institutet grundades 1947 genom en donation av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till hedrande av bröderna Knut Agathon Wallenbergs och Marcus Laurentius Wallenbergs minne.

Drygt 83 miljoner kronor

Sedan Institutets bildande har drygt 83 miljoner kronor beviljats i anslag varav, efter Stiftelsens grundande, drygt 72 miljoner kronor till olika stipendier och projekt.

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, IRF, utgör en del av Stiftelsen. Institutets uppgift är att tillgodose Stiftelsens ändamål att främja tillkomsten av rättsvetenskapliga verk.

#f8f7f4

Styrelsen

Stiftelsens styrelse fattar beslut om anslag och policy medan Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning och dess angelägenheter sköts av Institutets styrelse.

Styrelsen för Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

Marcus Wallenberg, ordförande
Dick Lundqvist, verkställande ledamot                              
Johan Hirschfeldt, ledamot

Styrelsen för Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning

Johan Hirschfeldt, ordförande
Dick Lundqvist, verkställande ledamot
Teresa Simon Almendal, ledamot
Michael Bogdan, ledamot
Torgny Håstad, ledamot