Nordiska Juristpriset

Nordiska Juristpriset, "Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser", instiftades 1980 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Priset delas ut i samband med de nordiska juristmötena, vilka hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna.

Priset har fram till 2017 delats ut 13 gånger. Den första utdelningen skedde 1981. Enligt stadgarna för priset skall detta tilldelas nordiska jurister som erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller teoretiskt rättsvetenskapligt författarskap.

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning som är grundat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser pristagare på grundval av förslag från juristmötesstyrelserna i samtliga nordiska länder.

2017 års prisstagare Mads Bryde Andersen

Vid en ceremoni, den 24 augusti 2017, i samband med öppnandet av det fyrtioförsta nordiska juristmötet i Helsingfors utdelade Finlands Högsta domstols tidigare ordförande Leif Sevón, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor Mads Bryde Andersen, Köpenhamns universitet. Prissumman var 1.000.000 kronor.

Institutet för Rättsvetenskapliga Forskning motiverar sitt beslut: För ett omfattande och högklassigt författarskap inom skilda rättsområden och för en ledande roll inom den nordiska rättsvetenskapliga forskargemenskapen.

Pristagare genom åren
 

1981 Prof. dr.juris Johs. Andenæs
(Universitetet i Oslo)

1984 Prof. Lars Erik Taxell
(Åbo Akademi)

1987 Prof. dr.juris Bernhard Gomard
(Köpenhamns universitet)

1990 Justitieråd Bertil Bengtsson 
(Stockholm)

1993 Høyesterettsjustitiarius, prof. Armann Snævarr
(Reykjavik)

1996 Høyesterettsjustitiarius dr.juris Carsten Smith 
(Oslo)

1999 Justitieråd Torgny Håstad
(Stockholm)

2002 Prof. dr.juris Jon Bing
(Universitetet i Oslo)

2005 Presidenten i Finlands Högsta Domstol Leif Sevón 
(Helsingfors)

2008 Prof. Dr. Jur. Ole Lando 
(Handelshögskolan i Köpenhamn )

2011 Prof. Thomas Wilhelmsson 
(Helsingfors universitet)

2014 Prof. emeritus Stig Strömholm 
(Uppsala universitet)

2017 Prof. Mads Bryde Andersen 
(Köpenhamns universitet)