Nordiska Juristpriset

Nordiska Juristpriset, "Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser", instiftades 1980 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Priset delas ut i samband med de nordiska juristmötena, vilka hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna.

Priset har fram till 2022 delats ut 14 gånger. Den första utdelningen skedde 1981. Enligt stadgarna för priset ska detta tilldelas nordiska jurister som erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller teoretiskt rättsvetenskapligt författarskap.

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning som är grundat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser pristagare på grundval av förslag från juristmötesstyrelserna i samtliga nordiska länder.

2022 års pristagare Tone Sverdrup

Vid en ceremoni, den 18 augusti 2022, i samband med öppnandet av det 42. nordiska juristmötet i Reykjavik utdelade Islands president dr Guðni Th. Jóhannesson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor emerita dr juris Tone Sverdrup, Universitetet i Oslo. Prissumman var 1 000 000 kronor.

– Professor emerita Tone Sverdrup tilldelas priset för hennes framstående forskning och författarskap på familje-, arvs- och barnrättens områden samt om förmögenhetsrättsliga frågor av betydelse inom familjerätten, säger f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, ordförande i Institutet för Rättsvetenskaplig forskning.

Pristagare genom åren
 

1981 Prof. dr.juris Johs. Andenæs
(Universitetet i Oslo)

1984 Prof. Lars Erik Taxell
(Åbo Akademi)

1987 Prof. dr.juris Bernhard Gomard
(Köpenhamns universitet)

1990 Justitieråd Bertil Bengtsson 
(Stockholm)

1993 Høyesterettsjustitiarius, prof. Armann Snævarr
(Reykjavik)

1996 Høyesterettsjustitiarius dr.juris Carsten Smith 
(Oslo)

1999 Justitieråd Torgny Håstad
(Uppsala)

2002 Prof. dr.juris Jon Bing
(Universitetet i Oslo)

2005 Presidenten i Finlands Högsta Domstol Leif Sevón 
(Helsingfors)

2008 Prof. Dr. Jur. Ole Lando 
(Handelshögskolan i Köpenhamn )

2011 Prof. Thomas Wilhelmsson 
(Helsingfors universitet)

2014 Prof. emeritus Stig Strömholm 
(Uppsala universitet)

2017 Prof. Mads Bryde Andersen 
(Köpenhamns universitet)

2022 Prof. emerita dr.juris Tone Sverdrup
(Universitetet i Oslo)