2022 års Nordiska juristpris går till Tone Sverdrup

Vid en ceremoni, den 18 augusti 2022, i samband med öppnandet av det 42. nordiska juristmötet i Reykjavik utdelade Islands president dr Guðni Th. Jóhannesson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor emerita dr juris Tone Sverdrup, Universitetet i Oslo. Prissumman var 1 000 000 kronor.

– Professor emerita Tone Sverdrup tilldelas priset för hennes framstående forskning och författarskap på familje-, arvs- och barnrättens områden samt om förmögenhetsrättsliga frågor av betydelse inom familjerätten, säger f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, ordförande i Institutet för Rättsvetenskaplig forskning.

Se tidigare pristagare